Sperm Donasyonu

Doğumsal ve edinsel bazı hastalıklar sonucunda erkekten cerrahi yöntemlere rağmen sperm elde edilememekte veya genetik geçişli bazı hastalıklar durumunda hastanın kendi sperminin kullanılması önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda sperm donasyonu tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sperm temini Avrupa'daki sperm bankalarından garantili olarak yapılmakta ve tamamıyla KKTC Sağlık Bakanlığı izin ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

Vericiler tüm bulaşıcı hastalık ve taramalarından geçirilmiş, genetik olarak sağlıklı bireyler olmakta ve bizler, kişinin fiziksel özellikleri, etnik kökeni, eğitimi, ailesi, hobileri gibi detaylı bilgilerine ulaşıp sizin için en uygun seçimi yapabilmekteyiz.

Sperm vericisi ve alan aile birbirlerinin kimlik bilgilerine kesinlikle ulaşamamaktadır.

Donor Screening
Infectious Diseases Hereditary Diseases2
HIV-1 -2 Karyotype (46,XY)
HTLV-I –II Cystic fibrosis
Hepatitis B (HBsAg & Anti-HBc) Spinal muscular atrophy
Hepatitis C (Anti-HCV-Ab) Carnitine transporter deficiency
Chlamydia 21-Hydroxylase Congenital Classical Adrenal Hyperplasia
Syphilis Familial Mediterranean fever
Gonorrhea Sickle cell anemia
Cytomegalovirus (CMV)1, α/β - thalassemia
  Gaucher's disease
  Fanconi anemia type C
  Mucolipidosis type IV
  Niemann-Pick type 1A
  Bloom syndrome
  Tay-Sachs disease
  Canavan disease
  Familial dysautonomia