Sperm Donasyonu

Doğumsal ve edinsel bazı hastalıklar sonucunda erkekten cerrahi yöntemlere rağmen sperm elde edilememekte veya genetik geçişli bazı hastalıklar durumunda hastanın kendi sperminin kullanılması önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda sperm donasyonu tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sperm temini Avrupa'daki sperm bankalarından garantili olarak yapılmakta ve tamamıyla KKTC Sağlık Bakanlığı izin ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

Vericiler tüm bulaşıcı hastalık ve taramalarından geçirilmiş, genetik olarak sağlıklı bireyler olmakta ve bizler, kişinin fiziksel özellikleri, etnik kökeni, eğitimi, ailesi, hobileri gibi detaylı bilgilerine ulaşıp sizin için en uygun seçimi yapabilmekteyiz.

Sperm vericisi ve alan aile birbirlerinin kimlik bilgilerine kesinlikle ulaşamamaktadır.

Donor Screening
Infectious DiseasesHereditary Diseases2
HIV-1 -2Karyotype (46,XY)
HTLV-I –IICystic fibrosis
Hepatitis B (HBsAg & Anti-HBc)Spinal muscular atrophy
Hepatitis C (Anti-HCV-Ab)Carnitine transporter deficiency
Chlamydia21-Hydroxylase Congenital Classical Adrenal Hyperplasia
SyphilisFamilial Mediterranean fever
GonorrheaSickle cell anemia
Cytomegalovirus (CMV)1,α/β - thalassemia
 Gaucher's disease
 Fanconi anemia type C
 Mucolipidosis type IV
 Niemann-Pick type 1A
 Bloom syndrome
 Tay-Sachs disease
 Canavan disease
 Familial dysautonomia