Yumurta Donasyonu

Kadın yumurta hücreleri doğumdan itibaren ve ergenlikle birlikte her adet dönemiyle birlikte azalarak menapozdan 6-7 yıl öncesinde tükenmektedir. Kalan az sayıda yumurtalar ise DNA (genetik) bozulmaya maruz kalmakta ve gebelik  oluşturma veya gebeliğin devam etmesini imkansız hale getirmektedir. Bazen bu süreç beklenenden çok daha genç yaşlarda ortaya çıkabilmekte ve henüz adetlerin düzenli olduğu dönemlerde bile çocuk sahibi olabilmeyi  zorlaştırmaktadır.

Günümüzde kadınların çok daha sıklıkla çalışma hayatına girmiş olması ve mesleki başarı kaygıları evlilik ve çocuk sahibi olmayı ileri yaşlara bırakmalarına neden olmaktadır. Tüm bu faktörler neticesinde yumurta  sorunu infertilite kliniklerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kişinin yumurta reserv veya genetik yapısının yeterliliğini kaybettiği durumlarda yumurta donasyonu çocuk sahibi olmayı mümkün kılabilmektedir.

Yumurtası alınacak kişiler yirmili yaşlarında, tüm genetik ve serolojik testlerden geçirilip seçilen sağlıklı bireyler olup mümkün olduğunca alıcı çiftin fiziksel özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmektedir.

Merkezimizde en az on adet yumurtayı garanti ediyor, ve döllenme oranlarının düşük kalması durumunda beş adet yumurta daha kullanmayı taahüt ediyoruz.

Merkezimizde yumurta bağışı tedavileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı izin ve denetimi altında yapılmaktadır.